ATF - Transmissiya yağları

Mobil ATF avtomatik transmissiya mayeləri Avropa, Amerika vı Asiya mənşəli istehsalçıların avtomobillərində ən geniş avtomatik transmissiyaların servis dolum tələblərini qarşılamaq üçün istehsal olunmuş, inkişaf etmiş qatqı sistemi ilə birləşdirilmiş, seçilmiş yüksək keyfiyətli sintetik baza yağlarından formalaşdırılmış premium, tam sintetik yağlardır!

Məhsullar

Mobil ATF Multi Vehicle

Mobil CVTF Multi Vehicle

Mobil DCTF Multi Vehicle

Mobil ATF 220

Mobil ATF 320

Mobil ATF 3309

Mobil ATF LT 71141

Mobil ATF 134

Mobil ATF SHC