Dövriyyə yağları

Mobil DTE Oil seriyası

Mobil DTE Oil seriyası dövriyyə yağları, buxar və su turbin sistemləri və uzun yağ xidmət müddəti tələb olunan digər sistem sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı məhsullardır.

Mobil Vacuoline seriyası

Mobil Vacuoline seriyası dövriyyə yağları ailəsi sənaye avadanlıqlarının geniş çeşidi üçün çox yönlü yağlama təklif edir.

Mobil SHC 600 seriyası

Mobil SHC 600 seriyası müştərilərin məhsuldarlığını artırmağa kömək etmək üçün avadanlığın qorunması, yağın istifadə müddəti və problemsiz
işləməsində əla xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksək
performanslı dişli və podşipnik yağlarıdır.

Mobil Glygoyle seriyası

Mobil Glygoyle Seriyası yağları səmərəlilik, uzun yağ ömrü və avadanlığın qorunmasında üstün üstünlüklər təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı dişli, podşipnik və kompressor yağlarıdır.