Dişli yağları

Mobilgear 600 XP seriyası

Mobilgear 600 XP seriyası sirkulyasiya və ya sıçrayan yağlama sistemləri
olan bütün qapalı dişli ötürücülərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş üstün ekstremal təzyiq və yükdaşıma xüsusiyyətlərinə malik yüksək performanslı dişli yağlardır.

Mobil SHC 600 seriyası

Mobil SHC 600 seriyası müştərilərin məhsuldarlığını artırmağa kömək etmək üçün avadanlığın qorunması, yağın istifadə müddəti və problemsiz işləməsində əla xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı dişli və podşipnik yağlarıdır.

Mobil SHC Gear seriyası

Mobil SHC Gear seriyası dişli çarxların və rulmanların mükəmməl
qorunmasını təmin etmək, hətta ekstremal iş şəraitində belə uzun yağ
ömrünü təmin etmək, avadanlıqların işləməsini təmin etmək və müştəri məhsuldarlığını artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş müstəsna performansa
malik sintetik sənaye dişli yağlarıdır.

Mobil Glygoyle seriyası

Mobil Glygoyle Seriyası yağları səmərəlilik, uzun yağ ömrü və avadanlığın qorunmasında üstün üstünlüklər təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı dişli, podşipnik və kompressor yağlarıdır.