Turbin yağları

Mobil DTE Oil Seriyası

Mobil DTE Oil Seriyası dövriyyə yağları, buxar və su turbin sistemləri və uzun yağ xidmət müddəti tələb olunan digər sistem sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı məhsullardır.

Mobil DTE 700 seriyası

Mobil DTE 700 Seriyası xüsusi olaraq qaz və buxar turbinlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş sinksiz turbin yağlarıdır.

Mobil DTE 800 seriyası

Mobil DTE 800 Seriyası turbin yağları ən çətin şəraitdə işləyən buxar turbinləri, qaz turbinləri və kombinə edilmiş qaz turbinləri (CCGT) tətbiqlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.