Emal yağları

Mobilcut seriyası

Mobilcut yüksək performanslı, su ilə qarışan metal emalı mayelərindən ibarət Mobil Sənaye sürtkü yağları xəttinin ticarət nişanıdır.

Mobilmet seriyası

Mobilmet seriyası məhsulları yüksək performanslı, çoxməqsədli kəsici yağlardır. Xlorsuz olmaqla yanaşı, onlar ləkələnmir və korroziyaya məruz qalmır.

Mobil Vactra seriyası

Mobil Vactra Oil Nömrəli Seriyası, dəqiq dəzgahların dəqiqliyi, soyuducu suyunun ayrılması və avadanlığın qorunması tələblərinə cavab vermək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yüksək keyfiyyətli sürüşmə yağlarıdır.