Mobil Centaur XHP 460 seriyası

Mobil Centaur XHP 460 Series yağları qabaqcıl kalsium sulfonat qatılaşdırıcı texnologiyası ilə işlənmiş üstün yağlar ailəsidir.Kalsium sulfonat qatılaşdırıcı pasdan qorunma və həddindən artıq təzyiq (EP) xüsusiyyətlərini təmin edir. Adi sabun əsaslı qatılaşdırıcılarla (litium, alüminium, kalsium sabunu) müqayisədə Mobil Centaur XHP 460 Series-də istifadə olunan kalsium sulfonat qatılaşdırıcı uzun sürən yenidən yağlama intervalları zamanı pasdan qorunma təmin etməklə suya doymuş mühitlərdə üstündür. Mobil Centaur XHP 460 Series yağları dəmir və polad dəyirmanların və kağız maşın avadanlıqlarının tələbkar yağlama tələblərinə cavab vermək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Mobil Centaur XHP 460 Series yağları bu son dərəcə nəm mühitlərdə mükəmməl korroziyadan qoruyur, həmçinin yuyulma və çiləmə müqavimətinin balanslaşdırılmış birləşməsini təmin edir. İstifadə olunan kalsium sulfonat qatılaşdırıcıları hətta suyun yüksək səviyyədə çirklənməsində belə öz strukturunu və EP qoruyucu xüsusiyyətlərini saxlaya bilir.

Mobil Centaur XHP 461

Mobil Centaur XHP 462