Mobiltherm 600 Seriyası

Mobiltherm istilik ötürmə yağları qapalı dolayı istilik qurğularında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı məhsullardır. Onlar bütün sənaye proseslərində, soyuq yağlı dolayı istilik və soyutma sistemlərində istifadə üçün tövsiyə olunur.

Mobiltherm istilik ötürmə yağları termal krekinq və kimyəvi oksidləşməyə davamlı yüksək təmizlənmiş əsas yağlardan hazırlanmışdır. Onlar çox termal dayanıqlıdır və çöküntü əmələ gəlmədən və ya özlülük artımı olmadan kifayət qədər uzun müddət istifadə edilə bilər.

Mobiltherm istilik ötürmə yağları yaxşı istilik ötürmə səmərəliliyinə malikdir və onların özlülüyü elədir ki, həm işə salma, həm də işləmə temperaturlarında asanlıqla vurula bilər. Daha sürətli istilik yayılmasını təmin edən müəyyən istilik keçiriciliyi göstərirlər. Tövsiyə olunan işləmə temperaturlarında termal krekinqlərə qarşı müqavimətləri sayəsində bu yağların alovlanma nöqtələri istifadə zamanı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmür.

Mobiltherm 603

Mobiltherm 605