Mühəndislik xidmətləri

Mobil konsultasiya, texniki peşəkarlıq barəsində təcrübəli sahə mühəndislərinin hazırladıqları qabaqcıl proqramları və xidmətləri əhatə edir. Bu proqramlar və xidmətlər, aralarında sintetik məhsulların da olduğu Mobil səmərəli yağlarla birlikdə, təchizatlarımızın səmərəlilik zirvəsinə çatmasına yardım etmək üzrə nəzərdə tutulmuşdur. Mobilin iş görmə prinsipi, fərqli tələbatlarımızı ödəmək və “Ümumi Yağlama Xərcləri”nizi azaltmaq üçün nəzərdə tutulub, gücünü aşağıdakı xidmətlərdən alır:

Mühəndislik Xidmətləri, yağlama təlimi, sistem araşdırmaları, detallı yağlama planları ilə isbat edilmiş səmərəlilik faydalarını təmin edir.

Təlim və Tanıtma Fəaliyyətləri:

  • Sənaye məhsulu istifadəçiləri üçün dövrü seminarlar verilərək, mineral yağ texnologiyasında və istifadəsində meydana gələn inkişaf və yeniliklər tanıdılır,
  • Sənaye məhsulu istifadəçiləri üçün xüsusi təlimlər və seminarlar ilə Mobil məhsulları tanıdır,
  • Avtomobil məhsulu istifadəçiləri üçün avtomobil sənayesi təlim-təhsillərini verir və tanıtma fəaliyyətlərini həyata keçirir.