Mobiltemp SHC seriyası

Mobiltemp SHC™ Seriyası məhsulları yüksək temperatur tətbiqləri üçün nəzərdə tutulmuş yüksək performanslı aşınma əleyhinə yağlardır. O, polialfaolefin (PAO) sintetik əsaslı mayelərin unikal xüsusiyyətlərini sabunsuz üzvi gil qatılaşdırıcılarla birləşdirir. PAO əsas yağının təmin etdiyi istilik və oksidləşmə deqradasiyasına qarşı əla müqavimətə əlavə olaraq, gil qatılaşdırıcının nümayiş etdirdiyi yüksək temperaturda struktur sabitliyi və yüksək düşmə nöqtəsi xüsusiyyətləri unikal yüksək temperaturlu yağ istehsalına imkan vermişdir. PAO əsas yağlarının (mineral yağlarla müqayisədə) aşağı dartılma müqaviməti xüsusiyyətlərinə görə Mobiltemp SHC seriyası aşağı sürtünmə və aşağı fırlanma anı xüsusiyyətləri ilə enerji təmin edir.Yanışmaların yük zonalarında qənaət etməyə və aşağı temperatur yaratmağa imkan verir.

Mobiltemp SHC 100

Mobiltemp SHC 460