Mobil Rarus SHC 1020 Seriyası

Mobil Rarus™ SHC 1020 Series premium performans yağları əsasən ağır yüklü vintli və qanadlı hava kompressorlarının yağlanması üçün hazırlanmışdır. Bu yağlar xüsusilə mineral əsaslı məhsulların yüksək sıxılma temperaturları və ya uzun yağ dəyişmə intervalları altında ağır yük tətbiqlərinin tələblərinə cavab verə bilmədiyi tətbiqlər üçün uyğundur. Onlar xüsusi dizayn edilmiş mumsuz sintetik karbohidrogen mayeləri və mineral əsaslı hava kompressor yağlarından çox kənarda bənzərsiz oksidləşmə və termal deqradasiya müqavimətini təmin edən yüksək texnologiyalı əlavələr sistemi ilə hazırlanmışdır. Bu yağlar digər hava kompressor yağlarının gözləntiləri ödəyə bilmədiyi şəraitdə işləyən kompressorlar üçün misilsiz avadanlıq qorunması və etibarlılığını təmin edir. Mobil Rarus SHC 1020 Series yağları mineral yağlardan qat-qat üstün olmaqla əla qoruma və bənzərsiz oksidləşmə və termal deqradasiya müqaviməti təklif edir. Onun unikal tərkibi avadanlıq problemlərini, lilin daşınmasını və yığılmasını minimuma endirməklə texniki xidmət xərclərini azaltmaq imkanı verir. Yüksək özlülük indeksi yüksək temperaturda effektiv yağlamağı təmin edir.

Mineral əsaslı yağlarla müqayisədə Mobil Rarus SHC 1020 Series yağları yanğın və partlayış ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu yağlar əsasən heç bir çöküntü yaratmır və yüksək avtomatik alışma temperaturu performansı və təhlükəsizliyi artırır. Unikal su ayırma xüsusiyyətləri sayəsində emulsiya əmələ gəlməsi və filtrlə bağlı problemləri aradan qaldırır, tez-tez baxım ehtiyacını aradan qaldırır.

Mobil Rarus SHC 1024

Mobil Rarus SHC 1025

Mobil Rarus SHC 1026