Qreslər

Mobilux EP seriyası

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 və 023 beş ümumi təyinatlı sənaye yağından və iki yarı maye xüsusi tətbiq olunan yağdan ibarət yüksək performanslı məhsul xəttidir.

Mobil Grease XHP 220 seriyası

Mobil Grease XHP 220 Seriyası məhsulları geniş tətbiq və iş şəraitində istifadə olunan uzunmüddətli litium kompleks yağlardır.

Mobil Grease XHP 460 seriyası

Mobilgrease XHP 460 sürtküləri geniş tətbiqlərdə və sərt iş şəraitində istifadə edilən uzun xidmət müddəti olan litium kompleks yağlardır.

Mobil Centaur XHP 460 seriyası

Mobil Centaur XHP 460 Series yağları qabaqcıl kalsium sulfonat qatılaşdırıcı texnologiyası ilə işlənib hazırlanmış üstün yağlar ailəsidir.

Mobilith SHC seriyası

Mobilith SHC™ Series yağları ekstremal temperaturlarda işləyən müxtəlif tətbiqlər üçün nəzərdə tutulmuş yüksək keyfiyyətli məhsullardır.

Mobiltemp SHC seriyası

Mobiltemp SHC™ seriyalı məhsullar yüksək temperatur tətbiqləri üçün son dərəcə yüksək performanslı yağlardır.

Mobil SHC Polyrex seriyası

Mobil SHC Polyrex™ seriyalı sürtkü yağları həm ümumi sənayedə, həm də qida emalı tətbiqlərində yüksək temperaturlu yağlama məsələlərini həll etməklə məhsuldarlığınızı artırmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.